RideElectric LogoRideElectric Logo
Af Rasmus B.
Skrevet 23/05/2021
Læsetid: 3 min
Indhold
kvinde kører på elektrisk løbehjul på gaden

Kræver El-Løbehjul Indregistrering? - Her er Svaret

I takt med at el-løbehjul er steget i popularitet, er regler blevet indført, for at sikre, at de bruges forsvarligt i trafikken. Ét af de oftest stillede spørgsmål angående lovligt brug af el-løbehjul, er om et elektrisk løbehjul skal indregistreres.

Den nyværende lov om registrering af køretøjer

I dag gør lov nr 309 af 19/04/2006 sig gældende for registrering af køretøjer. Af lovgivningen gør det sig gældende at følgende køretøjer skal registreres i Køretøjsregisteret og fornyes med nummerplader, inden de tages i brug:

  1. Motorkøretøj
  2. Traktor
  3. Knallert
  4. Påhængs- eller sættevogn til et køretøj, der skal registreres.
  5. Campingvogn.
  6. Andet påhængsredskab end campingvogn, der tilkobles et motorkøretøj, hvis påhængsredskabets konstruktion gør det muligt at trække det med en større hastighed end 30 km/t.

Denne lovgivning er udarbejdet langt før el-løbehjulets indtræden, så der står derfor ikke noget konkret om dem. Netop derfor opstår der ofte en del tvivl om hvorvidt et el-løbehjul kan siddestilles med en knallert, eller om det kategoriseres som et motorkøretøj. Hvilken kategori, de præcist hører til, er ikke så vigtigt, da en bekendtgørelse om forsøgsordning for motoriserede løbehjul blev vedtaget 14/01/2019.

I bekendtgørelsen fremgår følgende:

"Ved motoriseret løbehjul forstås et elektrisk drevet to-akslet køretøj med styr, som ikke er udstyret med en siddeplads og pedaler eller lignende. Køretøjets motor må højst drive køretøjet op til en hastighed på 20 km i timen."

BEK nr 40 af 14/01/2019

I bekendtgørelsen fremgår det, at de færdelslovsregler, der gør sig gældende for cykler og cyklister, også skal anvendes for kørsel med motoriserede løbehjul - dog tilføjes der yderligere paragraffer, der gør sig gældende for kørsel af elektriske løbehjul. Mere om motoriserede løbehjuls lovgivning her.

Eftersom elektriske løbehjul (såfremt de overholder de fremsatte lovgivninger), er omfattet af en forsøgsordning, der lovliggør brugen af dem, er det ikke et krav, at du skal indregistrere dit elektriske løbehjul i dag.

Hvad byder fremtiden på?

Selvom motoriserede løbehjul ikke på nuværende tidspunkt skal indregistreres i Motorregisteret, er det muligt, at en sådan lovgivning, kan træde i kraft i fremtiden i takt med, at forsøgsordningen udfases.

Færdselsstyrelsen ønsker så vidt muligt at regulere brugen af elektriske løbehjul, så det bliver sikkert for alle - både føreren og andre trafikanter, og som man ser det med knallerter, kan indregistrering og evt. brug af nummerplader altså på sigt blive en realitet.

Det er typisk få forskellige el-løbehjul, der florerer på det danske marked, så at kunne identificere hver enkelt vha. nummerplade, synes ikke usansynligt.

Som det er nu, er der dog ikke nogen reel dato eller information om en eventuel udfasning af forsøgsordningen, så det er bestemt ikke noget, man skal forholde sig til endnu.

Nyeste i Elektriske løbehjul